Plzeňský podzim  mezinárodní hudební festival
pořádaný spolkem
Česká píseň Plzeň

Program

Plzeňský podzim v Meditační zahradě

Meditační zahrada Plzeň - Doudlevce

Lidové písně, blues a jammování s grilováním a opékáním buřtů

Česká píseň Plzeň
Pěvecký workshop Jazz bez hranic
Mirka Novak

Vstupenky ›

Inspirace

Západočeské muzeum Plzeň

A. Dvořák, L. Janáček, P. Haas

Alena Grešlová — klavír
Anna Sommerová — housle
Vojtěch Jouza — hoboj

Vstupenky ›

Prvorepublikové reminiscence

Dům hudby, Husova 30, Plzeň

Písně B. Martinů, G. Faurého, Cl. Debussyho, M. Ravela a klavírní skladby B. Martinů a E. Satieho

Markéta Cukrová — mezzosoprán
Kristýna Znamenáčková — klavír

Vstupenky ›

Lidem dobré vůle

Kostel Všech svatých, Plzeň - Roudná

Ch. Gounod - Sedm posledních slov našeho Pána Ježíše Krista na kříži, Z. Lukáš - Missa brevis, B. Martinů - Písně o Marii

Česká píseň Plzeň

Vstupenky ›
Výtěžek z koncertu bude použit na provoz sociální služby Osobní asistence Městské charity Plzeň.

Česko-Slovenský recitál

Dům hudby, Husova 30, Plzeň

České a slovenské písně vycházející z folklóru — A. Dvořák, E. Suchoň a další

Roman Janál — baryton
Karel Košárek — klavír

Vstupenky ›

In memoriam

kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí, Plzeň

Pavel Haas: Studie pro smyčcový orchestr
W. A. Mozart: Requiem

Česká píseň Plzeň
Andrea Frídová — soprán
Jana Piorecká — alt
Tomáš Kořínek — tenor
Jakub Hliněnský — bas
Komorní orchestr Vladimíra Sommera
dirigent Vojtěch Jouza

Vstupenky ›