Přejít k hlavnímu obsahu

Plzeňský podzim 2020

Inspirace lidovou písní

Vážené dámy a pánové, milí přátelé České písně,

srdečně Vás zdravím při příležitosti druhého ročníku hudebního festivalu Plzeňský podzim. Okolnosti, za kterých jsme tento ročník připravovali, nebyly příznivé. Řada hudebních festivalů letos neproběhla nebo proběhla jen v rámci streamovaných vystoupení, celé jaro se nemohly konat živé koncerty. I když si v dnešní době můžeme pustit vystoupení jakéhokoliv hudebního tělesa ze záznamu nebo živě na internetu, uvědomili jsme si, že zážitek z živého koncertu nelze ničím nahradit. Proto doufáme, že druhý ročník našeho festivalu Vám přinese spoustu takových zážitků a že se na koncertech spolu s Vámi sejdeme ve zdraví a bez omezení.

Tématem letošního ročníku je inspirace lidovou hudbou. Pro náš sbor je lidová píseň základem kmenového repertoáru a lidové písně také často znějí při příležitostech setkávání členů sboru a jejich přátel na sborových soustředěních nebo zájezdech. Atmosféru, která vzniká při takovém zpívání pro radost, jsme se rozhodli zprostředkovat i Vám.

Proto jsme si na úvodní koncert pozvali naše dva kamarády Martina Kaplana a Josefa Fialu a spolu s nimi se vydáme na hudební cestu po západních a jižních Čechách.

Zdánlivě jiný druh inspirace přináší hudba souboru Noční optika. Tento instrumentální kvintet sdružuje hudebníky, kteří vycházejí zčásti z klasické, zčásti z jazzové hudby. Společným jmenovatelem jejich hudební tvorby je hledání nových cest, ne však za cenu nesrozumitelnosti a samoúčelnosti, a zároveň jistý nadhled – ironický i laskavější – nad jazzovými i jinými stylovými prvky.

Lidová píseň inspirovala řadu českých skladatelů. Její typická melodičnost tvoří základ hudebního jazyka Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, u každého jiným způsobem. Ve svém písňovém recitálu nám mezzosopranistka Jana Hrochová představí ohlasy lidové hudby v písních těchto autorů, kteří zde po svém zhudebnili texty lidové poezie.

Českou a moravskou lidovou písní se celý život zabývá Jaroslav Krček a jeho soubor Musica Bohemica. Lidové písně interpretují v originálních úpravách, věnují se však také autorské tvorbě Jaroslava Krčka, z jehož díla zazní Mše č. 11 a vybrané části z Hořických pašijí. Jsme rádi, že můžeme Jaroslava Krčka uvítat na našem festivalu, také z toho důvodu, že byl v letech 1963 – 1976 sbormistrem sboru Česká píseň.

V hudební řeči Bohuslava Martinů nacházíme vlivy moderní hudební avantgardy, jejíž řeč nasával od prvních chvil svého pobytu v Paříži. Martinů však nikdy nezapomněl na svou rodnou zem a v jeho hudbě se tak postupně můžeme slyšet ohlasy lidové písně nebo tvorby zakladatelů české národní hudby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Komorní soubor Camerata 2018 uvede několik ukázek z jeho komorní hudby pro různá nástrojová obsazení.

Závěrečný koncert festivaluje věnován hudbě českého baroka. Jeho nejznámějším představitelem je Jan Dismas Zelenka, na koncertě Vám však představíme hudbu jeho současníků, kteří jsou neprávem opomíjeni. Kromě Requiem Jana Zacha, uslyšíte také výběr z instrumentálních skladeb Jana Josefa Ignáce Brentnera, Františka Ignáce Tůmy a Antonína Reichenauera.

Na všechny koncerty Vás spolu s Českou písní srdečně zveme.

 

Vojtěch Jouza

Dramaturg festivalu