Plzeňský podzim  mezinárodní hudební festival
pořádaný spolkem
Česká píseň Plzeň

Československé století16. 9.—2. 11. 2018

Vážené dámy a pánové, milí přátelé České písně,

mám velkou radost, že Vás mohu uvítat při příležitosti prvního ročníku nového hudebního festivalu Plzeňský podzim. Řadu let se spolu setkáváme na koncertech našeho sboru a napadlo nás koncertní nabídku rozšířit i o vystoupení přátel a kolegů a obohatit tak kulturní život města Plzně. První ročník festivalu připadl na rok, kdy oslavujeme sté výročí vzniku Československé republiky, a program koncertů se k němu více či méně vztahuje. Kultura a hudba jako její součást hrála důležitou úlohu při formování identity moderního českého, respektive československého národa.

Na jediném čistě instrumentálním koncertu s názvem Inspirace projdeme cestu vývoje komorní hudby od devatenáctého po dvacáté století. Zároveň si připomeneme letošní devadesáté výročí úmrtí Leoše Janáčka.

Pěvecký recitál Markéty Cukrové se zaměří na francouzskou hudbu dvacátého století, ale také na tvorbu Bohuslava Martinů. Česká kultura po První světové válce velmi vzhlížela ke kultuře francouzské. Bohuslav Martinů byl jedním z českých umělců, kteří se pod vlivem tohoto okouzlení vydali do Paříže, kde žili a tvořili.

Koncert sboru Česká píseň s podtitulem Lidem dobré vůle přinese výběr ze sborové duchovní tvorby zakladatele sboru Zdeňka Lukáše a Bohuslava Martinů. Oba skladatelé hledali inspiraci v české a moravské lidové hudbě. Na koncertu též zazní dílo dalšího letošního jubilanta Charlese Gounoda, od jehož narození uplynulo dvě stě let.

Česko-Slovenský recitál představí písňovou tvorbu českých a slovenských skladatelů v podání Romana Janála a Karla Košárka.

Na závěrečném koncertu zazní slavné Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, tentokrát ve specifickém kontextu. Předcházet mu bude Studie pro smyčcový orchestr Pavla Haase, kterou autor zkomponoval v koncentračním táboře Terezín. Měsíc po premiéře této skladby přímo v Terezíně byl Pavel Haas převezen do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře.

Aby náš festival nebyl pouze vážný a plný vážné hudby, zahájíme jej v Meditační zahradě zpěvem lidových písní a jazzovým workshopem pod vedením Mirky Novak doplněným gastronomickými zážitky.

Na všechny koncerty Vás spolu s Českou písní srdečně zveme.

Vojtěch Jouza