Přejít k hlavnímu obsahu

Plzeňský podzim

Dětský pěvecký sbor Mariella

Dětský pěvecký sbor Mariella pracuje v 15. základní škole v Plzni (škola s rozšířeným vyučováním estetické výchovy, matematiky a přírodních věd). Zakladatelkou sboruje je Mgr. Marie Nováková, která vedla sbor 28 let. Hlavní sbormistryní se v září 2018 stala Mgr. Hana Bezděková, druhým sbormistrem je Mgr. Jan Krček. Manažerem sboru  je Mgr. Hana Macháčková. Všichni tři zároveň působí jako učitelé hudební výchovy na 15. ZŠ Plzeň.

Repertoár sboru je široký, zahrnuje skladby prakticky všech slohových období a různých žánrů. Sbor často spolupracuje se současnými skladateli, zejména západočeskými, jejichž skladby uvádí v premiérách a mnohé z nich byly sboru přímo věnovány. Pořádá pravidelné zimní a jarní koncerty, na něž zve jiné dětské i mládežnické sbory z Čech i zahraničí. Sbor rovněž reprezentuje město Plzeň i v celostátních soutěžích a přehlídkách. 

Sbor koncertoval v řadě zemí Evropy, v roce 2004 se sboru dostalo cti reprezentovat Českou republiku v Radě Evropy ve Štrasburku při příležitosti vstupu naší země do Evropské unie. Dosavadním největším zahraničním projektem sboru byl zájezd do USA v r. 2002.

https://dpsmariella.webnode.cz/