Přejít k hlavnímu obsahu

Plzeňský podzim

Česká píseň

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň existuje již více než šedesát pět let. Tento sbor, založený v r. 1954 významným českým skladatelem Zdeňkem Lukášem, prošel do dnešních dnů řadou změn. Ale ať se měnily vnější podmínky (politická, společenská a kulturní situace), či podmínky vnitřní (složení členů sboru, vedení sbormistrů), Česká píseň si od prvních let své činnosti až po současnost dokázala zachovat svoji uměleckou úroveň. Dodnes patří k nejlepším hudebním tělesům západních Čech a je pravidelným účastníkem významných akcí města Plzně a Plzeňského kraje. 

Vedle lidové hudby se sbor od počátku věnuje také soudobé hudbě, zčásti přímo sborové tvorbě Zdeňka Lukáše. Vždy také intenzivně spolupracoval s Československým rozhlasem Plzeň. Již od svého založení se Česká píseň těšila nejen přízni publika, ale také odborné veřejnosti. Zásluhou výborného vedení Z. Lukáše si sbor do začátku 60. let dokázal vytvořit pověst amatérského sboru prvotřídní úrovně. To také dokazoval na četných koncertech a vystoupeních na festivalech a soutěžích.

Po odchodu Z. Lukáše z vedení sboru převzal jeho štafetu Jaroslav Krček. Pod jeho vedením se Česká píseň zúčastnila několika prestižních festivalů a soutěží, a to i v zahraničí. 

Od r. 1968, kdy se na dirigentský post vrátil Z. Lukáš, zažíval sbor velmi úspěšná léta, která byla ve znamení spolupráce s Československým rozhlasem Plzeň, sbor také zahájil vlastní cyklus pořadů "Koncerty pod reliéfy" a nahrál svou první dlouhohrající desku. Získal také několik prestižních ocenění, k nejvýznamnějšímu patří 1. místo na soutěži pěveckých sborů v Haagu.

V roce 1974 na nátlak politických funkcionářů odešel Z. Lukáš z vedení sboru, prestiž sboru byla však nadále vysoká, a tak byla Česká píseň zvána ke spolupráci s jinými dirigenty, např. Z. Bláhou, T. Sakem, J. Málkem, Jar. a Jos. Krčkem. V r. 1979 sbor obnovil svou činnost pod vedením Zdeňka Vimra a začal hned dvěma velkými počiny. Prvním, velmi úspěšným koncertem po dlouhé odmlce a nahráním své druhé LP desky (Česká píseň a Musica Bohemica). Česká píseň navázala na úspěšná léta před r. 1974 a byla stálicí plzeňské hudební scény. Dirigent Zdeněk Vimr v roce 1990 odešel z České písně.


Česká píseň Plzeň

Sbormistrem České písně se stal dirigent opery Divadla J. K. Tyla v Plzni Ivan Pařík a po dvou letech pak Lubomír Henrich. Svůj potenciál a entuziasmus dokázala Česká píseň využít i po otevření hranic navázáním kontaktů se zahraničními sbory a účastí na významných zahraničních festivalech. Pravidelnými se staly také výjezdy na koncerty po zemích Evropy - Německu, Holansku, Itálii či Francii. V r. 1992 a r. 1994 natočila Česká píseň svoje první a druhé CD a v r. 1995 se zúčastnila koncertu při oslavách 700. výročí založení Plzně. 

O rok později se vedení sboru ujal Roman Michálek. Po dvouletém období ho vystřídal Adam Viktora, absolvent plzeňské konzervatoře a AMU Praha ve hře na varhany, pod jehož vedením Česká píseň pokračovala dál na úspěšné hudební cestě. Repertoár sboru se také obohatil o sborová díla s orchestrem W. A. Mozarta, J. D. Zelenky, A. Dvořáka.

Od r. 2001, kdy se sbormistrem stal Jiří Štrunc, dirigent opery Divadla J. K. Tyla, spolupracuje sbor s dalšími sbory, např. přeštickým sborem Carmina, Čerchovanem a dětskými sbory Jiřičky a Zvoneček. Koncertu k 50. výročí založení sboru se zúčastnil také Z. Lukáš. Roku 2007 Z. Lukáš, zakladatel a dlouholetý sbormistr České písně, zemřel. Tento rok navázal sbor spolupráci s pražským sborem En Arché, jehož sbormistr Vojtěch Jouza se od r. 2009 stal také sbormistrem České písně. Do repertoáru sboru přibyla díla barokních mistrů, prohloubila se spolupráce se sborem En Arché a příbramským sborem Chairé (vede J. Krček), uskutečnila se řada koncertů. Sbor spolupracoval s Plzeňskou filharmonií na uvedení Bernsteinových Chichester Psalms a díla M. Kalmanoffa The Joy Of The Prayer. V rámci bavorského festivalu "Šumava -Bayerischer Wald" se uskutečnily mše a koncerty v bavorských městech Bad Kötzting, Miltach, Blaibach. 

V roce 2015 přivítal sbor v Plzni smíšený pěvecký sbor Donosti Ereski ze španělského San Sebastianu a v roce 2016 uskutečnila Česká píseň turné do Španělska, kde okouzlila publikum Baskicka celkem na pěti koncertech. V následujících letech sbor koncertoval na různých místech Západočeského kraje (Dobříš, Litohlavy, Manětín, Plasy...), dále se zúčastnila Evropského festivalu duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2016 a to přímo v městech Bad Kötzting a Lam (Německo) a projektu spolku Svět podle Jakuba „Pět řek“. Na závěr sezóny bylo vždy provedeno několik koncertů s vánoční tématikou - Rybova Česká mše vánoční s Plzeňskou filharmonií a Vánoční mše Juraje Zrunka.


Česká píseň Plzeň

Na podzim 2018 se uskutečnil první ročník festivalu „Plzeňský podzim“. Vznikl z přání a potřeby mít v Plzni festival, který propaguje píseň a zpěv, tradici sborů v západních Čechách a touhy smíšeného pěveckého sboru Česká píseň uvádět v Plzni kantáty, oratoria a větší mše, provádět světové premiéry nových skladeb, pozvat další sbory ke spolupráci, podpořit spolupráci amatérských a profesionálních těles, propojit jednotlivé organizace a spolky zaměřující se na hudbu, propagovat vynikající a zajímavé interprety písní v recitálech - pořádat mezinárodní festival zpěvu.

Tento ročník byl nazván Československé století. V rámci festivalu proběhlo 6 koncertů s účastí předních českých interpretů - Markéta Cukrová, Kristýna Znamenáčková, Roman Janál, Karel Košárek, Alena Grešlová, Anna Sommerová, sólisté DJKT Andrea Frídová, Jana Piorecká, Tomáš Kořínek, Jakub Hliněnský. Na závěr bylo provedeno Mozartovo Requiem v podání ČP a scholy u redemptoristů, profesionálních sólistů a orchestru složeného ze členů České filharmonie pod taktovkou Vojtěcha Jouzy. V závěru roku 2018 byl spolek dvakrát přizván k účinkování v pražském Rudolfinu. Poprvé v edukativním vystoupením pro děti „Betlémská v Rudolfinu“ a podruhé v České mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

V roce 2019 uspořádal sbor projekt „Memories – rok devět“ jako připomenutí významných výročí hudebních i státních dějin České republiky i samotného sboru. Projekt tvořily tři koncerty - první byl věnován tzv. terezínským autorům (G. Klein, P. Haas, H. Krása, V. Ullmann) a Bohuslavu Martinů (60. výročí úmrtí), druhý nedožitým 80. narozeninám skladatele F. X. Thuriho a třetí skladateli a bývalému sbormistrovi České písně Jaroslavu Krčkovi k jeho 80. narozeninám. Koncerty doplnila beseda „Jak se rodila demokracie“ s panem Tomki Němcem, osobním fotografem pana Václava Havla. I v tomto roce sbor účinkoval v edukativním vystoupení pro děti, tentokrát s názvem „Půlnoční v Rudolfinu“.