Plzeňský podzim  mezinárodní hudební festival
pořádaný spolkem
Česká píseň Plzeň

Pořadatel

Česká píseň Plzeň, z.s.

E-mail: info@ceskapisen.cz
Adresa: Česká píseň Plzeň, z.s., Sady Pětatřicátníků 49/29, 301 00 Plzeň
IČO: 45332932
 
Jednatel: Mgr. Hana Fialová (+420 775 620 995)
Ing. Mgr. Alena Holecová (+420 604 216 950)
Dramaturgie: MgA. a Mgr. Vojtěch Jouza (+420 603 579 563)
Propagace: Mgr. Hana Fialová (+420 775 620 995)
Mgr. Zdeňka Nováková (+420 739 361 750)
Ekonomika: Mgr. Lenka Štíbrová (+420 603 528 953)
Grafika: Pavel Botka
 
www.plzenskypodzim.cz
www.facebook.com/plzenskypodzim